poniedziałek, 2 września 2019

Inwestowanie w obligacje skarbowe.

kasa, skarbonka, obligacje skarboweInwestowanie w obligacje skarbowe to świetny, ale często pomijany sposób na lokowanie kapitału. Sprawdź, więc czym są obligacje skarbowe, zobacz ile można na nich zarobić i jak je kupić.

Do tej pory pieniądze, które jako rodzina odłożone mieliśmy na tzw. poduszkę bezpieczeństwa trzymaliśmy częściowo w funduszu pieniężnym oraz na różnego rodzaju lokatach. Z racji tego, że dany fundusz nie radził sobie najlepiej, a ciągłe poszukiwania dobrych lokat zabierały mi sporo czasu, postanowiłem poszukać jakiegoś innego rozwiązania.

Rozwiązanie miało być przede wszystkim wygodne- raz wpłacam kasę i zapominam o temacie. Zacząłem więc rozważać różnego rodzaju opcje. Lokaty nie wchodziły w grę, gdyż sensownie dają zarobić te promocyjne, na krótki okres (3,4 miesiące), a ja już miałem dość polowania na takie okazje. Konta oszczędnościowe są ok, ale ich oprocentowanie nie uchroniłoby mnie przed inflacją. Natomiast fundusze to ryzyko i spore opłaty za zarządzanie.

Wtedy przypomniałem sobie właśnie o jeszcze jednej ciekawej alternatywie, mianowicie o obligacjach i ostatecznie kupiłem właśnie pakiet 10-ciolatek, czyli 10-letnich obligacji skarbowych.

Dlaczego warto inwestować w obligacje skarbowe


Obligacje to produkt typowo oszczędnościowy, na którym raczej nie wzbogacisz się w szczególny sposób. Niemniej jednak jest to ciekawa alternatywa dla dostępnych na rynku lokat bankowych czy kont oszczędnościowych. Do największych zalet tychże papierów można zaliczyć m.in.:

 • Bezpieczeństwo- obligacje skarbowe są bez wątpienia najbezpieczniejszym instrumentem finansowym, w który pieniądze może ulokować indywidualny inwestor.
 • Stabilność- obligacje nie są notowane na giełdzie i nie ulegają dzięki temu żadnym wahaniom cen.
 • Odroczenie podatku Belki- w przypadku najczęściej kupowanych obligacji podatek od zysków odpisywany jest dopiero na koniec trwania naszej inwestycji, dzięki czemu co roku wszystkie zarobione odsetki doliczane są do kapitału początkowego (kapitalizacja roczna) i zarabiają przez kolejne lata- czyli magia procentu składanego. (link)
 • Dostępność- obligacje można kupić nie wychodząc z domu. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.obligacjeskarbowe.pl, bez opłat, prowizji itp.

Co to są obligacje skarbowe


Inwestowanie w obligacje skarbowe to nic innego jak pożyczanie pieniędzy Państwu, które z kolei zobowiązuje się wynagrodzić nas za to odsetkami.

Istnieje szereg różnych detalicznych obligacji skarbowych, w które możemy ulokować nasze pieniądze. Różnią się one między sobą np. okresem trwania inwestycji, wysokością oprocentowania lub sposobem naliczania odsetek. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdej z nich:

EDO- obligacje skarbowe 10-letnie:


obligacje skarbowe


Jedne z najbardziej popularnych obligacji, w których i ja z resztą trzymam dużą część poduszki finansowej (link). Uniwersalne, dostępne dla każdego. Świetnie nadające się do oszczędzania np. na emeryturę, na dzieci czy trzymania pieniędzy na tzw. czarną godzinę.

Rozszyfrujmy jednak ich dziwną nazwę- np. EDO0929- czyli emerytalne, dziesięcioletnie, oszczędnościowe. Natomiast liczby oznaczają nic innego jak termin wykupu, czyli wrzesień 2029 roku.

Oprocentowanie- Przez rok od dokonania zakupu są one oprocentowane według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym, która na dzień pisania tego tekstu (09.19) wynosi 2,7% w skali roku. Następnie, począwszy od drugiego roku oprocentowanie obliczane jest według wzoru: inflacja + 1,5 % marży.

Jeśli zatem inflacja wyniesie 3% to oprocentowanie obligacji w kolejnym roku wyniesie 4,5 %. Jak inflacja wzrośnie do 5% to oprocentowanie obligacji wyniesie 6,5% itd.

Decydując się w "dziesięciolatki" mamy więc gwarancję stopy zwrotu na poziome 2,7% w pierwszym roku, a następnie wypracowane odsetki dopisywane są do kapitału i ustalane jest nowe oprocentowanie na kolejny rok uwzględniające inflację powiększoną o 1,5% marży.

Warto wspomnieć, że logując się do systemu obligacji będziemy mogli zauważyć, że wartość naszej inwestycji zwiększa się codziennie. Nie jest to jednak do końca prawda. Odsetki do kapitału początkowego dopisywane są dopiero na zakończenie roku inwestycji. Mamy więc do czynienia z kapitalizacją roczną, a nie dzienną jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Taki sam mechanizm jest przy każdym innym rodzaju obligacji.

Zysk- Pisząc o zyskach warto nieco rozwinąć wątek, który już poruszyłem powyżej, mianowicie- odroczenie podatku Belki. Chociaż obligacje co roku wypracowują zyski nie jest pobierany od nich podatek od zysków kapitałowych. Dzięki czemu w kolejnych latach pracuje cały nasz wpłacony kapitał oraz wszystkie wypracowane odsetki, co z kolei przekłada się znacznie na poprawę końcowego wyniku inwestycyjnego. Podatek Belki odroczony jest aż do momentu zapadnięcia terminu wykupu obligacji (np. 10 lat w przypadku EDO) lub zgłoszonego przez nas przedterminowego wykupu (o przedterminowym wykupie trochę więcej poniżej).

Ile więc da się zarobić na "dziesięciolatkach"? Tego nie wie nikt, bo nie wiadomo ile wyniesie inflacja w przyszłości. Jednak na potrzeby tekstu możemy zrobić małą symulację opłacalności danych obligacji. Jeśli założymy, że przez najbliższe 10 lat inflacja utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do dzisiejszego czyli ok. 3 % to, jeśli kupilibyśmy obligacje za łączną kwotę 1000 zł to po 10 latach z powrotem dostalibyśmy 1426 zł (kapitał początkowy + zysk po opodatkowaniu).

Wiadomo jednak, że inflacja w poszczególnych latach będzie na różnych poziomach, co z kolei przełoży się na oprocentowanie obligacji i ostateczny wynik.

Przedterminowy wykup- Chociaż obligacje nazwane są dziesięcioletnimi, nie oznacza to, że nie możemy wypłacić naszych pieniędzy przed tym terminem. Owszem możemy! Możemy zakończyć inwestycję w obligacje w dowolnym momencie. Musimy się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia drobnej opłaty z tego tytułu.

Wysokość opłaty wynosi 2 zł za każdą obligacje o nominale 100 zł, ale nie więcej niż kwota zarobionych odsetek.

Inflacja- Chociaż obligacje skarbowe EDO są oprocentowane o 1,5 punktu procentowego powyżej inflacji istnieje jednak teoretyczna możliwość, że na nich stracimy. Inflacja jednak musiałaby wzrosnąć do ponad 6,4% i utrzymywać się tak przez dłuższy czas trwania naszej inwestycji. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny.

ROD- obligacje skarbowe 12-letnie:


obligacje skarbowe

ROD0931 to nic innego jak Rodzinne, Oszczędnościowe, Dwunastoletnie Obligacje Skarbowe, których termin wykupu zapada we wrześniu 2031 roku. Są to więc obligacje o najdłuższym czasie trwania, ale za razem najlepiej oprocentowane. Lecz uwaga- nie są one dostępne dla każdego!

Rodzinne obligacje oszczędnościowe ROD przeznaczone są wyłącznie dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Takie obligacje może wykupić, więc tylko osoba, która dostaje wsparcie finansowe od Państwa, a zainwestować może tylko taką sumę pieniędzy, ile otrzymała dotychczas w ramach tego rządowego programu.

Poniżej cytat z regulaminu:

"(...) osobą uprawnioną do nabywania rodzinnych obligacji oszczędnościowych jest osoba, która złożyła wniosek i otrzymała decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze.

Obligacje rodzinne ROS może zakupić wyłącznie osoba, wskazana z imienia i nazwiska w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze."

Oprocentowanie- Przez pierwszy rok od zakupu są one oprocentowane według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym, czyli na 3,2% (na wrzesień 2019 r.). Natomiast począwszy od drugiego roku oprocentowanie ustalane jest według wzoru: inflacja + 2% marży.

Jeśli zatem inflacja wyniesie 3% to oprocentowanie obligacji w kolejnym roku wyniesie 5%. Jak inflacja wzrośnie do 5% to oprocentowanie obligacji wyniesie 7% itd.

Widzimy tu więc taki sam mechanizm jak w przypadku "dziesięciolatek"- w pierwszym roku mamy gwarancję zysku na poziomie 3,2%, a następnie odsetki dopisywane są do kapitału, ustalone zostaje oprocentowanie na przyszły rok według wzoru inflacja + 2% marży itd.

Zysk- W związku z tym, że nie wiadomo ile wyniesie inflacja w poszczególnych latach trudno jest też określić jaki końcowy wynik da nam inwestycja w 12- letnie obligacje skarbowe. Jeśli jednak przyjmiemy, że przez ten czas inflacja będzie utrzymywać się na poziomie 3% to po 12-latach inwestując 1000 zł otrzymamy- 1619 zł (kapitał początkowy + zysk po opodatkowaniu).

Tak samo jak w przypadku obligacji EDO również w obligacjach ROD podatek od zysków kapitałowych zapłacimy na zakończenie inwestycji lub po przedstawienia ich do przedterminowego wykupu, co znacznie wpływa na poprawę końcowego wyniku.

Przedterminowy wykup- Rodzinne obligacje skarbowe również nie muszą być trzymane przez cały okres trwania inwestycji i jeśli mamy taką konieczność możemy wypłacić je przez terminem. Opłata z tego tytułu jest identyczna jak w przypadków obligacji 10-letnich i wynosi 2 zł od każdej obligacji wartej 100 zł.

Inflacja- Obligacje skarbowe ROD chronią nas przez inflacją aż do poziomu 8,5%. Dopiero powyżej tego poziomu podatek Belki "zje" całą nadwyżkę ponad inflację. Widać więc, że obligacje ROD to dobra forma oszczędzania i ochrony kapitału przed utratą wartości pieniądza w czasie. Należy jednak pamiętać, że nie zainwestujemy w nie więcej niż dostaliśmy od Państwa w ramach "500+".

ROS- obligacje skarbowe 6-letnie


obligacje skarbowe

Kolejne obligacje to- ROS0925, czyli rodzinne, oszczędnościowe, sześcioletnie obligacje skarbowe, których termin wykupu zapada we wrześniu 2025 r.

Ten rodzaj obligacji jest również dostępny wyłącznie dla beneficjentów rządowego programu "500+" i obowiązuje tu również taki sam limit tzn.- można zainwestować w nie tylko taką kwotę jaką dostało się dotychczas od Państwa. Warto dodać, że limit dla obligacji 12-letnich i 6-letnich jest wspólny. Za każde otrzymane 500 zł możesz kupić np. 5 szt. ROD albo 5 szt. ROS lub np. 2 szt. ROD i 3 szt. ROS itd.)

Oprocentowanie- Przez pierwszy rok od zakupu są one oprocentowane według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym, czyli na 2,8% (na wrzesień 2019 r.). Natomiast począwszy od drugiego roku oprocentowanie ustalane jest według wzoru: inflacja + 1,75% marży. Reszta działa dokładnie tak samo jak w przypadku wyżej omawianych 12- czy 10-latek.

Zysk- Określenie końcowego zysku nie jest możliwe ze względu na trudności w przewidzeniu przyszłego poziomu inflacji . Jeśli jednak przyjmiemy, że przez najbliższe 6 lat inflacja będzie utrzymywać się na poziomie ok. 3% to lokując 1000 zł na koniec otrzymamy 1240 zł (kapitał początkowy + zysk po opodatkowaniu).

Inflacja- W przypadku obligacji ROS graniczna stopa inflacji wynosi około 7,5%. Dopiero przekroczenie przez inflację tego poziomu spowoduje "nadgryzienie" włożonego kapitału.

Przedterminowy wykup- W przypadku danych obligacji opłata za przedterminowy wykup wynosi już tylko 70 groszy od każdej obligacji wartej 100 zł.

COI- obligacje skarbowe 4-letnie:


obligacje skarbowe


Kolejne z arsenału dostępnych dla indywidualnych inwestorów obligacje to- COI0923- czyli czteroletnie, oszczędnościowe, indeksowane inflacją obligacje skarbowe, których termin wykupu nastąpi we wrześniu 2023 roku.

Oprocentowanie- Konstrukcja obligacji 4-letnich jest już inna niż wszystkich wymienionych powyżej. Warto więc zwrócić uwagę na ten szczegół.

Przez pierwszy rok od dokonaniu zakupu obligacji są one oprocentowane według stopy procentowej ogłoszonej w liście emisyjnym czyli na 2,4% (na wrzesień 2019 r.). Następnie jednak wypracowane odsetki zostaną wypłacone na nasz rachunek bankowy (oczywiście po uprzednim pomniejszeniu o 19% podatku) i w kolejnych latach pracować będzie tylko początkowy kapitał oprocentowany według wzoru: inflacja + marża 1,25% i wypłata odsetek będzie następowała co roku.

Jak widzimy nie działa tu mechanizm procentu składanego (brak kapitalizacji odsetek) i nie następuje odroczenie płatności podatku Belki.

Zysk- Przy założeniu, że w ciągu najbliższych 4 lat inflacja będzie utrzymywać się na poziomie 3% w skali roku, to zainwestowane 1000 zł da nam na koniec 1122 zł (kapitał + zysk po opodatkowaniu).

Inflacja- W tym przypadku obligacje nie ochronią swojej wartości przy inflacji powyżej 5%.

Przedterminowy wykup- Obligacje COI również można wykupić przed terminem, a opłata poniesiona za tą czynność wynosi 70 groszy/szt.

TOZ- obligacje skarbowe 3-letnie:


obligacje skarbowe

Obecnie możesz kupić 3-latki o symbolu TOZ0922 czyli: trzyletnie, oszczędnościowe, zmiennoprocentowe, w których termin wykupu zapada we wrześniu 2022 roku.

Oprocentowanie- Oprocentowanie obligacji TOZ jest zmienne, a zmiana ta następuje co 6 miesięcy. Prze pierwsze pół roku od zakupu obligacje są oprocentowane według stopy procentowej opisanej w liście emisyjnym, czyli 2,2% w skali roku (09.19). Od 7 miesiąca natomiast oprocentowanie jest równe oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M).  

Aktualną wartość WIBOR 6M możesz znaleźć tu: WIBOR 6M.

W przypadku obligacji TOZ tutaj również nie działa mechanizm procentu składanego i odroczenie podatku Belki, gdyż zarobione przez nas odsetki, co pół roku zostają nam przelane na konto (po uprzednim opodatkowaniu).

Zysk- Dokładny zysk z inwestycji w obligacje TOZ jest niemożliwy do obliczenia. Jeśli natomiast założymy, że przez 3 kolejne lata WIBOR 6M utrzyma się na obecnym poziomie, czyli ok. 1,8% to przy inwestycji na poziomie 1000 zł po zsumowaniu poszczególnych wypłat odsetek zarobilibyśmy 45,36 zł po opodatkowaniu.

Przedterminowy wykup- Również w tym przypadku za wcześniejsze wycofanie pieniędzy z inwestycji będziemy musieli ponieść opłatę w wysokości 70 groszy za każdą obligację.

DOS- obligacje skarbowe 2-letnie


obligacje skarbowe

Kolejnym rodzajem detalicznych obligacji, w które możemy zainwestować są DOS0921- dwuletnie, oszczędnościowe stałoprocentowe o terminie wykupu przypadającym na wrzesień 2021 r.

Oprocentowanie- W tym przypadku sytuacja jest dużo prostsza. Oprocentowanie obligacji DOS jest stałe w całym swoim okresie i wynosi 2,1% w skali roku (09.19).

Po pierwszym roku nastąpi kapitalizacja odsetek i w drugim roku zarówno początkowy kapitał, jak i wpłacony kapitał, będą oprocentowanie na 2,1% w skali roku.

Zysk- Tu nie będzie problemu z obliczeniem zysku, gdyż oprocentowanie jest nam znane. Jeśli więc zakupimy obligacje DOS za kwotę 1000 zł to po dwóch latach wyciągniemy 34,38 zł odsetek (zysk po opodatkowaniu).

Przedterminowy wykup- W przypadku wcześniejszego wycofania pieniędzy z inwestycji będziemy musieli ponieść opłatę w wysokości 70 groszy za każdą obligację.

OTS- obligacje skarbowe 3-miesięczneobligacje skarbowe

Ostatnim rodzajem obligacji są OTS1219- czyli oszczędnościowe, trzymiesięczne, stałoprocentowe o terminie wykupu zapadającym w grudniu 2019 roku.

Oprocentowanie- Oprocentowanie obligacji OTS jest stałe przez cały okres życia obligacji. Dzięki temu kupujący zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po trzech miesiącach oszczędzania. Oprocentowanie dziś dostępnych obligacji wynosi 1,5% w skali roku.

Zysk- Znając oprocentowanie obligacji jesteśmy w stanie z łatwością obliczyć zysk z takiej inwestycji. Przy założeniu, że inwestujemy w nie 1000 zł, po trzech miesiącach dostajemy z powrotem 1003 zł (zysk po opodatkowaniu).

Przedterminowy wykup- W przypadku wcześniejszego zakończenia oszczędzania można wycofać wpłacone pieniądze. Ze względu na krótki termin zapadalności – 3 miesiące, każda osoba która będzie chciała wycofać oszczędności może to zrobić beż żadnych opłat – otrzyma całą wpłaconą kwotę – 100 zł za każdą sztukę zakupionych obligacji. W tym przypadku odsetki jednak nie zostaną naliczone.

Podatek od zysków kapitałowych a obligacje


W przypadku obligacji 12-, 10-, 6- czy 2- letnich pomimo kapitalizacji odsetek podatek Belki nie jest pobierany na zakończenie danego roku. Oznacza to, że w kolejnym roku inwestycyjnym pracuje cały początkowo wpłacony kapitał i wszystkie wypracowane w poprzednim roku odsetki. Taka konstrukcja wpływa na poprawę ogólnego wyniku inwestycyjnego. Podatek jest pobierany dopiero w momencie wykupienia obligacji (czyli np. po 10 lub 12 latach.) lub przy przedterminowym wykupie.

Natomiast w przypadku obligacji 4- lub 3-letnich podatek od zysków pobierany jest co roku lub co pół, w momencie przelewania wypracowanych odsetek na nasze konto.

W pierwszym jak i w drugim przypadku podatek od zysków kapitałowych odprowadzany jest automatycznie. Nie musimy więc bawić się w wypełnianie PIT-ów.

Bezpieczeństwo inwestycji w obligacje


Obligacje skarbowe są uważane za najbezpieczniejsze aktywo, w które możemy zainwestować nasz kapitał. Nie są one jednak całkowicie wolne od ryzyka.

Jednym z najważniejszych zagrożeń, z jakim musimy liczyć w przypadku inwestycji w obligacje skarbu państwa jest więc ryzyko kredytowe polegające na tym, że emitent obligacji (Państwo Polskie) może po prostu nie mieć pieniędzy, aby zapłacić odsetki i zwrócić nam pożyczony kapitał.

Jednak taki scenariusz wydaje się być mało prawdopodobny, gdyż w praktyce to my sami spłacany ten dług płacąc różnego rodzaju podatki, a w bardzo ciężkim przypadku potrzebne na spłatę obligacji pieniądze zawsze mogą zostać po prostu dodrukowane przez bank centralny :)

Nie mniej jednak w przypadku detalicznych obligacji skarbowych ryzyko utraty kapitału jest bardzo niskie.

Zerwanie inwestycji przed czasem


Chociaż obligacje kupujemy np. na 10 lub 6 lat nie oznacza to, że musimy mrozić nasze pieniądze na tak długi czas. Jeśli tylko mamy ochotę lub potrzebę już po miesiącu od zainwestowania możemy złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu i otrzymać z powrotem ulokowane środki.

Musimy mieć jednak świadomość, że z taką dyspozycją wiąże się konieczność uiszczenia opłaty, która w zależności od rodzaju obligacji wynosi 2 zł lub 70 groszy za każdą obligację o nominale 100 zł, a która odejmowana jest po prostu od wypracowanych odsetek.

W przypadku obligacji nie ma jednak takiej sytuacji jak w przypadku większości lokat bankowych, gdzie przy wcześniejszym zakończeniu inwestycji tracimy wszystkie zarobione odsetki.

Gdzie i jak kupić obligacje


Dużym plusem obligacji skarbowych jest to, że możemy zakupić je przez internet. Wystarczy wejść na stronę www.obligacjeskarbowe.pl, wybrać odpowiadający nam rodzaj obligacji i krok po kroku przejść przez wszystkie etapy zakupu. Na w/w stronie znajdziemy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych papierów tj. opisy, regulaminy, listy emisyjne itp.

Jeśli chcesz zobaczyć jak łatwy jest zakup obligacji, obejrzyj poniższy, kilkuminutowy filmik:


      

Podsumowanie


Ulubionym produktem oszczędnościowym Polaków są lokaty i konta oszczędnościowe. I nie ma się co dziwić, gdyż są to proste i zrozumiałe produkty o przejrzystych zasadach. Ja sam również trzymam w nich część pieniędzy. Są jednak na rynku jeszcze inne produkty, które dają podobne bezpieczeństwo i podobny, a czasami nawet lepszy zysk. Są nimi właśnie obligacje skarbowe.

Obligacje skarby państwa ze względu na np. bezpieczeństwo, możliwość wcześniejszego zerwania inwestycji bez utraty odsetek, odroczenie podatku Belki czy indeksacje inflacją wydają się być ciekawą alternatywą dla lokat, kont oszczędnościowych czy bezpiecznych funduszy.

Mam nadzieję, że po dzisiejszym wpisie zainteresujesz się tym produktem i pomoże ci on w realizacji twoich finansowych celów.

A może już wiesz czym są obligacje i w nich właśnie trzymasz swoje oszczędności? Co sądzisz na ich temat? Czy według ciebie są one dobrą inwestycją czy złą i wolałbyś wpłacić swoje pieniądze na coś innego? Napisz w komentarzu.

Pozdrawiam/Wojtek


Podobało się? Jeśli tak to nie zapomnij podzielić się powyższym artykułem ze znajomymi klikając w ikonki z lewej strony.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli weźmiesz też udział w dyskusji i zostawisz po sobie komentarz :)

Zapraszam Cię również na mojego Facebooka- tutaj

Aby być automatycznie powiadamianym o nowych wpisach zapisz się na Newsletter- tutaj

11 komentarzy:

 1. W przeszłości bywało różnie i dzisiaj są obligacje sprzed wojny, które nigdy nie zostały wykupione i teraz są można je kupić np na OLX
  https://www.olx.pl/sport-hobby/kolekcje/q-obligacja/
  https://www.rp.pl/Podatki/306039899-SN-Przedwojenne-obligacje-bez-zadnej-wartosci.html
  Państwo tez może zbankrutować jak np. Wenezuela

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadza się. Tak jak wspomniałem w tekście powyżej. IStnieje takie ryzyko, że Państwo zbankrutuje i nie odzyskamy naszych pieniędzy.Jednak prawdopodobieństwo tego, że Polska zbankrutuje jest w przeciągu najblizszych 12 lat jest bardzo małe. Dla odmiany dodam, że przez ostatnie kilka,kilka naście lat w Polsce upadło 5 banków komercyjnych i ponad 100 skoków i banków spółdzielczych, gdzie niby pieniądze też miały być super bezpieczne.

   Usuń
 2. Obligacje są ok, ale nieraz źle z płynnością.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że przeciętny czytelnik bloga, który kupi obligacje za max 10 tys. zł nie będzie miał problemu z odzyskaniem swojej kasy i wypłatą odsetek.

   Usuń
 3. Panie Wojtku, super wpis! Dziękuję za wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących obligacji. Proszę mi powiedzieć - jak dużą część oszczędności warto przeznaczyć na obligacje 10 letnie? Zakładając, że na ten moment mam 50 tysięcy złotych, brak konkretnych planów dotyczących oszczędności a tylko chęć zabezpieczenia ich przed inflacją i utratą wartości?
  Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciężkie pytanie, ale postaram się pomóc.
   Po pierwsze radzę się zastanowić czy w najbliższej przyszłości pieniądze te, albo ich część nie będzie jednak potrzebna. Jeśli bowiem wykupimy obligacje 10-letnie za 50 tys. zł i np. po roku będziemy chcieli odzyskac pieniądze może się okazać, że na takim interesie będziemy nawet stratni.
   Dużo też zależy czy nie boimy się, że państwo zbankrutuje i nie będzie w stanie oddać nam naszych pieniędzy i zapłacić odsetki. W takim przypadku może lepiej by było podzielić pieniędzy na mniejsze części i np. połowę wpłacić na lokate na za drugą połowę kupić obligacje.
   Możemy również w 10-latki włożyć tylko taką kwotę, która będzie naszą poduszką bezpieczeństwa (6-cio miesięczne koszty życia) i to będzie kasa na tzw czarną godzinę, a za reszte pieniedzy kupic inne obligacje o jakimś krótszym terminie np. 4 -latki. Ale te już nie będą tak dobrze oprocentowane.
   Z 10 latkami jest ten problem, że przy kwocie 50 000 zł koszt wyjścia czyli opłata za wcześniejszą rezygnację będzie wysoki- 1000 zł. Dlatego nie warto wkładać tam pieniędzy, które wiadomo, że wcześniej niż za 10 lat będzie trzeba wyjąć. Ale jeśli jesli wiemy, lub mamy duże prawdopodobieństwo że w/w 50 tys. nie bedzie nam potrzebne możemy wykupic obligacje za całą sumę.

   Usuń
 4. Bardzo fajny artykuł :) Obligacje skarbowe z pewnością są bezpieczną formą oszczędzania i owszem opiewają nierzadko na niski procent, jednak jest to lokata funduszy długoterminowa, a co ważne, nie wiąże się z ryzykiem, które związane jest choćby z rynkiem akcji:)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dobrze, że opisałeś to szczegółowo. Faktycznie mało osób mówi o obligacjach skarbowych - może dlatego, ze zwykle to co państwowe to po prostu złe :)

  OdpowiedzUsuń

Komentarze na blogu są przeze mnie moderowane. Wszelkie próby spamowania linkami czy promocji stron internetowych będą blokowane. Blokowane będą też wulgaryzmy i niestosowne zachowania.